Instal·lació de reg per degoteig a Bodega La Canetana

Instal·lació de reg per degoteig a Bodega La Canetana

A la Bodega La Canetana, s’han dut a terme un seguit d’accions per millorar la producció del raïm, tant en qualitat com en quantitat.

D’una banda, ja han finalitzat el procés de canvi de la plantació en got a emparrat en les vinyes antics de 25 anys. És un procés lent, ja que requereix d’una poda selectiva per reformar l’estructura de la planta. Han de substituir els tres o quatre braços que constitueixen un cep en vas per soques amb un tronc i un o dos braços per l’espatllera. Seguint les tasques de millora, també s’han replantat totes les faltes que hi havia als camps.

D’altra banda, al costat de altres 10 agricultors locals, s’ha constituït una associació de regants i han construït un pou per al reg. S’ha trobat aigua a uns 300 metres de profunditat i amb això es va a poder realitzar el reg de les vinyes.

Per aprofitar a l’màxim l’aigua, s’ha implementat un sistema de reg per degoteig en els camps. Aquest, afavorirà sobretot a el creixement de les plantes mes joves, que necessiten més aigua per créixer bé, però també servirà per a les més velles en períodes de major sequera.Afortunadament aquest any durant la primavera hem tingut una gran quantitat de pluja, molt superior a la mitjana dels anys anteriors, de manera que, possiblement, no serà necessària la utilització de l’acabat implantat sistema de reg.

Així, amb totes aquestes millores dutes a terme en el sistema de cultiu han acabat el procés que ja van començar fa cinc anys buscant una millor gestió i aprofitament dels recursos existents per aconseguir una millor qualitat en el raïm i en el vi.